Home

Voor de uurregeling van onze uitstappen zie programma.
We vertrekken van het kerkplein in Strombeek.

Na de uitstap afspraak in “De Puller” waar het aanwezigheidsblad kan getekend worden.
Het Bestuur

Pour l’horaire de nos sorties voir le programme.
Nous partons de la place de l’église de Strombeek.

Après la sortie, rdv au “De Puller” pour signer la liste de présence.
Le Comité