Historiek

Historiek

 

In de jaren 80 besloten enkele vroegere leden van de “Velo Club Mutsaerd” om een afzonderlijke club te vormen: “Velo Club Singel”

“Velo Club Singel”, telde een vijftiental leden, die in een gele trui en zwarte broek reden. Na Daniël Vandenbroeck en Roger Demunck werd Daniël Cahu de voorzitter van de club.

Onder het voorzitterschap van Daniël Cahu werd de huidige club gevormd. Andere leden waren Johny De Wilde, Toni Colatorti, Paul Van Moer, Marcel Butaeye, Willy Hannon, Michel Prosmans, Roger Soche, Edouard Verhasselt en Willy Herman.

Daniël Cahu zocht de eerste sponsor van de club.

“Bierhandel Hertebaut” was bereid om de clubleden een uitrusting (truitjes, enz.) te bezorgen.

De huidige club werd gevormd in de vergadering van 10 januari 1990, bijgewoond door Daniël Cahu, Michel Prosmans, Roger Demunck, Edouard Verhasselt, Frans Aerts en Lucien Lhoist.

In deze vergadering werd besloten om:

 • De naam “Velo Club Singel” te wijzigen in “Velo Club Strombeek”.
 • Het lokaal werd de taverne “Villegas”.
 • De clubkleuren werden blauw-wit met op de truitjes de naam van de sponsor “Hertebaut”.
 • Het bestuur werd samengesteld met als voorzitter Daniël Cahu en het reglement opgesteld.
 • De club werd lid van de “Belgische Bond voor Rijwieltoerisme”.Begin 1990 telde de club 19 leden. Einde 1990 reeds 24.
 • Het ledenaantal bleef maar stijgen :
 • Onder het impuls van het clubbestuur groeide de club uit van een groepje samenrijdende vrienden tot een ver buiten de gemeente gekende wielerclub. Het ledenaantal groeide gestatig.
 • einde 1991 waren er 27 leden.
 • einde 1992 : 32 leden.
 • einde 1994 : 40 leden.
 • tussen 1995 en 1997 groeide het ledenaantal tot 67.
 • einde 1998 telde de club het grootst aantal leden, namelijk 73.
 • in 2003 waren er 61 leden ingeschreven in de club.
 • In 2010 telde de club bijna 100 leden.
 • Enkele feiten uit de geschiedenis van de club onder het voorzitterschap van Daniël Cahu.
 • Op 03 februari 1990 werd het eerste banket ingericht.
 • Op 16 april 1990 werd aan het eerste brevet deelgenomen (Woluwe).
 • Op voorstel van Lucien Lhoist werd in 1991 een puntensysteem ingevoerd. Per activiteit kreeg elk deelnemend lid een punt. Op het einde van het jaar kreeg de laureaat een geschenk.
 • In augustus 1992 werd een tweede groep “B” gevormd.
 • Op 19 oktober 1992 overleed de toenmalige secretaris Frans Aerts tijdens een uitstap.
 • De 13 juni 1993 organiseerde Willy Hanon de eerste uitstap naar zee.
 • In maart 1994 werd een derde groep “C” opgericht.
 • In april 1994 werden de eerste vrouwen lid van de club: Monique Van Moer, Viviane Beeckman en Marianne Fromont.
 • Op 7 juni 1994 nam Daniël Cahu ontslag als voorzitter.
 • In afwachting dat een nieuwe voorzitter werd verkozen, nam Michel Prosmans tijdelijk het voorzitterschap van de club waar. Johan De Roover organiseerde van 24 tot 26 juni 1994 een eerste weekend in de Ardennen te Rodt-Saint Vith. Op 6 september 1994 werd John Debuyck verkozen tot voorzitter van de club.
 • De belangrijkste gebeurtenissen onder het voorzitterschap van John Debuyck.
 • “Fietswinkel Van Campenhout” werd co-spronsor.
 • In 1995 trok “Bierhandel Hertebaut” zich terug als sponsor en werd “Fietswinkel Van Campenhout” de enigste sponsor.
 • In 1995 werd een nieuwe uitrusting uitgedeeld.
 • Op 14 mei werd de café “Het Monument” bij Jean-François het clublokaal.
 • Het tweede weekend in Rodt-Saint Vith werd georganiseerd.
 • In 1996 werd een vierde groep “toeristen” gevormd, die evenwel geen succes kende en vrij vlug terug werd afgeschaft.
 • In augustus 1996 werd het derde weekend Saint Vith ingericht met een enorm succes.
 • Op 5 november 1996 nam John Debuyck ontslag.
 • Tussen 5 november 1996 en februari 1997 bleef de club zonder voorzitter. John Wouters werd uiteindelijk de nieuwe voorzitter op 4 februari 1997.

Wat gebeurde onder het voorzitterschap van John Wouters?

 • In juni 1997 werd een groep C2 opgericht, die in de beginperiode veel bijval kende, maar na verloop van tijd een stille dood stierf door gebrek aan belangstelling.
 • In augustus 1997 werd het laatste weekend te Saint Vith ingericht.
 • In 1998 verliet de club het lokaal “Het Monument” en werd “De Singel” het nieuwe lokaal. Door sommige leden werd deze wissel in vraag gesteld.
 • In september 1998 werd een weekend te Herderen-Riemst ingericht.
 • In 1999 werd onder druk van een meerderheid van de leden “Het Monument” opnieuw het clublokaal.
 • In augustus 1999 werd een tweede weekend te Herderen-Riemst ingericht.
 • In maart 2000, 2001 en 2002 werd een mosselfeest gegeven met een groot succes.
 • In 2002 veranderden de kleuren van de clubuitrusting in geel-wit-rood met donker blauwe broek.
 • In februari 2003 nam het volledige bestuur ontslag.In februari 2003 werd een nieuw bestuur gekozen met als voorzitter François Thielemans.
 • Het lokaal “Het Monument” werd overgenomen door een nieuwe uitbater, die de taverne volledig verbouwde en herinrichtte. Een nieuwe naam werd gekozen: “De Puller”.
 • De uitbater van “De Puller” werd co-sponsor.
 • De vergaderingen gaan sinds 2003 door in “The Puller” te Grimbergen.
 • De verslagen worden nu ook verzonden per é-mail en een website (www.veloclub-strombeek.be ) werd gemaakt door Johnny De Wilde.
 • In 2003 krijgen de leden een nieuwe winteruitrusting.
 • In 2004 werden geen uitstappen meer voorzien in de A-groep, door gebrek aan belangstelling.
 • Het clubbestuur zorgde voor vernieuwde clubstatuten, die in de eerste algemene vergadering van 2005 goedgekeurd werden.
 • In 2005 behaalde de club een rekordaantal leden, namelijk 85. In 2006 waren er 84 leden.
 • In 2005 kwamen er dank zij de leden Stef Van Roy en Marc Van Campenhoudt twee sponsors bij, namelijk NV Etugest en Mentos, The Freshmaker.
 • In 2006 werd de tussenseizoenuitrusting (lange broek en vest met lange mouwen) vernieuwd. De kleuren worden blauw-wit.
 • Onder impuls van Guy Roufosse kreeg in 2006 de A-groep een nieuwe start.
 • Het puntensysteem kreeg een nieuwe betekenis, door de clubvoordelen – zoals ondermeer gratis clubkledij – te koppelen aan het aantal deelgenomen activiteiten. Gelijktijdig werden de toegekende punten en de gequoteerde activiteiten herzien.

Einde 2006 nam François Thielemans ontslag als voorzitter. Na vier jaar hard werken, verkoos hij de fakkel over te dragen.

De vroegere ondervoorzitter, Walter de Waeghe, werd vanaf 2007 de nieuwe voorzitter. Nagenoeg dezelfde dynamische ploeg als onder het voorzitterschap van François Thielemans bleef in het clubbestuur, namelijk Marc Sadones als ondervoorzitter-secretaris, Roger Vanrenterghem als penningmeester-schatbewaarder, Marc Lasat als commissaris kleding- en materiaal en Marc Van Innis als commissaris ombudsman en verzekering. Groepscommissarissen zorgen voor de goede orde en het veilig verlopen van de activiteiten.

De onder François Thielemans aangevangen vernieuwingen werden verder uitgewerkt, aangevuld en of aangepast aan de gewijzigde omstandigheden.

Het bestuur streefde ernaar om de deelname aan activiteiten maximaal te belonen, door ondermeer de terugbetaling van de bij het lidgeld betaalde som voor de nieuwe kledij te koppelen aan het puntensysteem. Fietsen in andere streken werd verder gestimuleerd (naast Bertrix en de zee, werden ook de Vlaamse Ardennen en de Zwalmstreek verkend)

In het voorjaar 2007 werd de zomeruitrusting vernieuwd in dezelfde kleuren als de tussenseizoenuitrusting.

De maandelijkse vergaderingen werden vervangen door tweemaandelijkse vergaderingen. Bijzondere aandacht werd en wordt besteed aan het verstrekken van informatie over allerleid fietsgebonden thema’s.
In 2007 werden de volgende onderwerpen behandeld:

  • “Herstel en onderhoud van koersfietsen” door Daniël Van Campenhout,
  • “Zinvolle supplementen voor de gezonde wielrenner” door Marc Sadones,
  • “Medische voorzorgen voor gezond sporten” door Dr Victor Paulussen
  • “Moderne trainingsmethoden voor fietsers” door Thierry Houyoux

In 2007 waren er 83 ingeschreven leden. De eerste groep werd terug een volwaardige groep dankzij de inzet van enkele gemotiveerde leden.

In 2008 werd Jean-François Calloud lid van de club en vanaf 2009 sponsorde hij, als zaakvoerder van Ixina, onafgebroken de club met een jaarlijkse aanzienlijke bijdrage. Samen met “Fietsen Van Campenhout” vormde (en vormt) hij de vaste kern sponsors, die het voorbestaan van de club verzekert. In hetzelfde jaar stopten Etugest, EnSeso en Mentos de sponsoring. De bvba Lander sponsorde nog één jaar, waarna hij “De Puller” in Grimbergen verkocht.

Vanaf 2009 werd geen puntenstand meer bijgehouden voor de deelnemers aan de zondagsritten.

In 2011 werd Jean-Pierre Goevaert Voorzitter. Het puntenklassement werd terug ingevoerd.

Pierre Vierendeel vervoegde het bestuur als verantwoordelijke voor de kledij. Hij hield ook de puntenstand bij.

Gelet op de verder doorgedreven regionalisering werd de ““Belgische Bond voor Rijwieltoerisme” opgenomen in de “Vlaamse Wielrijdensbond” (VWB). De club is sinds maart 2011 lid van de VWB.

Het clublokaal werd gewijzigd. De cafetaria “Pierebad” bij het zwembad van Strombeek-Bever werd het nieuwe lokaal. De uitbaters sponsorde tijdelijk gedurende 1 jaar. Louis Le Déboucheur sponsorde ook de club tot 2016.

Begin 2012 kregen alle leden een nieuwe uitrusting. De kleuren wijzigden in rood / wit  (de kleuren van Strombeek-Bever). Later werden de rode broeken vervangen door zwarte en werd ook de trui gedeeltelijk zwart.

In 2013 bezorgde “Fietsen Van Campenhout” aangepaste rood-witte helmen voor de clubleden.

Jean-Pierre Goevaert organiseerde allerlei acties om de kas te spijzen, zoals tombola’s, waarbij hij bij diverse sponsors aanklopte om toch mooie prijzen te kunnen aanbieden.

Vergaderingen met meerdere sprekers werden georganiseerd, zoals met Yves Devos, kinesist, gespecialiseerd in preventie van sportkwetsuren of met Stan Tournay die ons op een aangename wijze onderhield met anekdotes uit zijn wieleroopbaan.

Andere vergaderingen werden opgeluisterd met een quiz met mooie prijzen.

De trappistenroutes werd toen gepland. Chimay was de eerste uitstap met een bus en een camionette als volgwagen. Jean-Pierre opende de route met de moto. De andere trappisten-uitstappen werden helaas niet verwezenlijkt.

Een jaarlijkse uitstap naar Geraardsbergen werd georganiseerd, samen met Rudy Neirynck en Michel De Coster. De leden werden getrakteerd op een lekkere mattentaart.

Jean-Pierre zorgde dat er wekelijks kapiteins waren voor alle groepen. Hij telefoneerde meerdere personen om ze te stimuleren om een rit uit te stippelen.

Hij vertegenwoordigde de club bij begrafenissen van de familie van clubleden, hij bezocht de gekwetste fietsvrienden na een val of bij ziekte. Hij was een voorzitter met veel empathie voor de leden.

Einde 2013 nam hij ontslag als voorzitter en verliet hij het bestuur.

In 2014 en 2015 werd Rudy Neirynck voorzitter van de club. Zijn voorzitterschap werd in het bijzonder gekenmerkt door de een doorgedreven rationele aanpak, met aandacht voor alle leden en de goede organisatie van de club. Hij ontpopte zich als een perfecte organisator met een no-nonsens aanpak.

Het clublokaal werd opnieuw “De Puller” in Strombeek-Bever. Helena en Sven werden sponsors van de club. Zij zorgden samen met de trouwe sponsors “Fietsen Van Campenhout” en “Ixina” samen met de bijdrage van de leden, voor financiering van de clubactiviteiten

In 2014 vroeg hij Walter de Waeghe het bestuur te vervoegen als kasmeester, na het ontslag van Roger Van Renterghem. In 2015 kwam Serge Dufourny in het bestuur om Pierre te helpen met het puntenklassement.

De uitstappen naar Valkenburg met een bus en een ontspannend einde in de thermen van Valkenburg werd als een topuitstap beschouwd.

De BBQ, foodtruck of kippenbuffet na een speciale uitstap voor de leden en hun familie werden ingevoerd.

Toen Rudy voorzitter was, zijn meerdere leden van CWL, Cyclo Woluwe Saint Lambert, overgestapt naar Veloclub Strombeek, waardoor de club 95 leden telde in 2016.

Einde 2015 nam Rudy ontslag als voorzitter omdat zijn beroepsbezigheden niet meer toelieten die functie waar te nemen. Hij bleef echter raadgevend lid van het bestuur en trad op als ombudsman.

In 2016 werd Yves George, oud lid van CWL, president van de club. Hij werd omringd door het bestaande bestuur, dat zorgde voor de voortzetting van het gevoerde beleid. En geleidelijk aan nam hij nieuwe initiatieven en bracht hij een nieuw verfrissend beleid in de club.

Yves hechtte veel belang aan het veilig fietsen in groep. Jaarlijks vestigde hij de aandacht van de leden op het verkeersreglement en de veiligheid.

In 2017 werden de statuten en het reglement geoptimaliseerd en aangepast op verzoek van de bank. De statuten werden ook uitgebreid met een privacyverklaring.

De indeling in groep A, B en C werd gewijzigd in vier niveaus:

 • Niveau 1: 30 km/h en +
 • Niveau 2: 27 – 30 km /h
 • Niveau 3: 24 – 27 km /h
 • Niveau 4: 21 – 23 km/h

Een sportzak werd uitgedeeld aan de leden.

In 2018 zorgde het clubbestuur voor nieuwe “top”-helmen voor de leden, die dankzij “Fietsen Van Campenhout” aan een voordelige prijs konden aangekocht worden.

Het logo van de club werd gewijzigd.

Naast de klassieke speciale uitstappen, zoals Geraardsbergen, Scherpenheuvel, De zee, de ronde van Brussel, vormen de ritten naar Han-sur-Lesse (met bus) en de fietsvakanties te Mallorca en in de Ardèche een blijvende goede herinnering.

Einde 2018 verkochten Daniël en Marina “Fietsen Van Campenhout”. Zij werden door het bestuur van harte bedankt voor de jarenlange inzet. De nieuwe eigenaar beloofde verder te sponsoren.

Begin 2019 werd hetzelfde bestuur als in 2017 en 2018 herkozen met de navolgende functies:

 • Yves George : President
 • Rudy Neyrinck : Vicepresident (vanaf 2019) – Ombudsman – Events Manager
 • Michel De Coster : Secretaris
 • Walter de Waeghe : Penningmeester
 • Serge Dufourny : Event Organisator – Verantwoordelijke “punten”
 • Stephan Van Nuffel : Webmaster
 • Pierrot Vierendeel : Logistic manager

Eind 2019 namen Yves George en Michel De Coster ontslag. Een nieuw bestuur werd gekozen met de navolgende functies:

 • Corinne Gilliard : President
 • Rudy Neyrinck : Vicepresident
 • Serge Dufourny : Secretaris
 • Walter de Waeghe : Penningmeester
 • Michele Dherde : Communicatie & punten
 • Stephan Van Nuffel : Webmaster
 • Pierrot Vierendeel : Logistic manager

Uit de historiek van de club blijkt dat elke voorzitter – samen met zijn medewerkers – nieuwe initiatieven en een nieuwe dynamiek bracht in de club. Het is dankzij hun belangloze inzet en in het bijzonder dankzij de positieve instelling van de meerderheid van de leden, dat de club een bloeiende club geworden is, waar het plezant is om te fietsen.

De verschillende sponsors hebben een belangrijke rol vervuld – en vervullen die nog steeds – in het voortbestaan van de club. “Fietswinkel Van Campenhout” heeft de club nooit in de steek gelaten en vormt samen met “Ixina” en “De Puller” de financiële ruggengraat van de club.

Vergeten we niet de uitzonderlijke prestaties van Guy Roufosse, de Eddy Merckx van onze club. Hij heeft bij de medici het volgend palmares bijeengefietst:

 • Belgisch kampioen:
  • 2000 BORGLOON: bij de + 50
  • 2002 HERDEREN: bij de + 50
  • 2006 OORDEGEM: bij de + 60
  • 2007 OORDEGEM: bij de + 50
 • Wereldkampioen:
  • 2004 NEERPELD: bij de + 60
  • 2006 AMSTERDAM: bij de + 60

Tot slot nog de laureaten van het puntenklassement.

 • 1991 : Frans Aerts
 • 1992 : Frans Aerts
 • 1993 : Ignace Van Moer
 • 1994 : Stefaan Mertens
 • 1995 : Monique Van Moer
 • 1996 : Roger Bosman
 • 1997 : Roger Bosman
 • 1998 : Roger Bosman en Eduoard Verhasselt
 • 1999 : Simeon Verstraete
 • 2000 : François Thielemans
 • 2001 : Simeon Verstraete
 • 2002 : Pierre Vierendeels
 • 2003 : Pierre Vierendeels
 • 2004 : Pierre Vierendeels en François Thielemans
 • 2005 : Pierre Vierendeels
 • 2006 : Pierre Vierendeels
 • 2007 : Simeon Verstraete
 • 2008 : Simeon verstraete
 • 2009 : niet georganiseerd
 • 2010 : niet georganiseerd
 • 2011 : Pierre Vierendeels
 • 2012 : Pierre Guns
 • 2013 : Pierre Vierendeels
 • 2014 : André Mertens
 • 2015 : André Mertens
 • 2016 : Pierre Guns
 • 2017 : Serge Dufourny
 • 2018 : André Mertens